AZ ÉV KÖNYVTÁROSA BÉKÉSBEN - 2022

A Békés Megyei Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete ebben az esztendőben is várja az ajánlásokat „Az Év Könyvtárosa Békésben” díjra. A díj azon Békés megyében dolgozó könyvtárosok részére adományozható, akik munkájukkal, szakértelmükkel hozzájárulnak a megye könyvtáraiban végzett magas szintű könyvtári tevékenységhez.


A kitüntető cím elnevezése: AZ ÉV KÖNYVTÁROSA BÉKÉSBEN
A kitüntetés: díszes oklevél, a könyvtár, és az egyesület logóját ábrázoló, a kitüntetett nevét hordozó emléktárgy.

A kitüntető cím átadásának időpontja: 2022. december 5.
Az ajánlások beérkezési határideje: 2022. november 27.


Részletek:

A kitüntető címet minden évben egy Békés megyei könyvtáros kaphatja meg, minden Békés megyében dolgozó könyvtáros választható.

 *   A díjazandó személyére ajánlást tehet bárki, az ajánlás kizárólag írásban történhet.
 *   Az ajánlásnak tartalmaznia kell: a könyvtáros nevét, munkahelyének címét, a jelölt szakmai jellemzését, az adott évben nyújtott kiemelkedő teljesítményét.
 *   A kitüntető cím odaítéléséről bizottság dönt, melynek tagjai a BMK, a MKE BMSZ képviselői.
 *   A díjazott nevét a Békés Megyei Könyvtár és az MKE Békés Megyei Szervezete nyilvánosságra hozza.
 *   Az értékelési szempontok nyilvánosan elérhető és olvasható a következő címen: http://mkebmsz.bmk.hu/

Értékelési szempontok:

*    szakmai elhivatottság
*    személyközi kompetencia
*    továbbképzéseken való részvétel
*    szakmai tevékenység
*    olvasói elégedettség
*    publikáció
*    egyéb


Az ajánlásokat az alábbi módokon lehet beküldeni:

Postai úton: Békés Megyei Könyvtár, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Vagy elektronikusan: bmk kukac bmk.hu