2023. februári programunk

Meghívó

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Békés Megyei Szervezetének következő szakmai napjára

Időpont: 2023. február 20. (hétfő)
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár – Békéscsaba, Kiss. E. u. 3.

Kedves Egyesületi Tagok! Tisztelt Kollégák!

A MKE Békés Megyei Szervezetének vezetősége nevében sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit
következő szakmai napunkra, egyben tagegyesületünk tisztújító gyűlésére!

 

Programunk:

8.30– GYÜLEKEZŐ
9.00 – EGYESÜLETI TAGGYŰLÉS

Köszöntőt mond Varga Tamás Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere

Napirendek:

1. Köszöntő, taggyűlés tisztviselőinek megválasztása, határozatképesség megállapítása,
napirend ismertetése
2. Az egyesület vezetőségének beszámolója 2019-2023 időszakról – Dézsi János elnök
3. Az egyesület gazdasági beszámolója – Benkóné Tóth Edit
4. Tisztségviselő választás – választási bizottság
5. A MKE Békés Megyei Szervezete 2023. évi munkatervének ismertetése
6. A választás eredményhirdetése

10.30 - KÁVÉSZÜNET

10.45 – AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉS A KÖZKÖNYVTÁRAK: FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ÉS LEHETŐSÉGEK :
Rózsa Dávid főigazgató előadása

12.15 – SZAKMAI NAP ZÁRÁSA

Határozatképtelenség esetén a taggyűlést fel kell oszlatnunk, és eredeti napirendi pontokkal másik
napon kell összehívnunk! Ezt természetesen elkerülhetjük, ha minél többen el tudtok jönni, így erre
kérek mindenkit!

A szakmai napon lehetőség lesz a 2023. évi tagdíj befizetésére, új egyéni tagok tagfelvételi lapjainak
leadására. A tagdíj összege változatlan (aktív dolgozóknak 5000 Ft, nyugdíjasoknak 3000 Ft).
FONTOS! Kérem, mindenki gondoljon a meleg, réteges öltözködésre!